Zie je mij?


Beeld en geluid bij het boek: Zie je mij?

Deze website bevat foto's en video's als extra illustratiemateriaal bij het boek Zie je mij? van Ale Sytsma.
De pagina nummers bij de foto's en video's verwijzen naar de pagina's in de eerste druk van het boek.
De auteur hoopt dat, door het bekijken en beluisteren van het materiaal, de beschrijvingen in het boek nog meer tot leven komen.

Zie je mij? is een uitgave van:
Scholten Uitgeverij BV
Burgemeester Drijbersingel 25
8021 DA Zwolle
Omslagontwerp en ontwerp binnenwerk: Jonathan Reining, Jore ontwerp
Aantal pagina's: 156
Uitvoering: hard cover
Drukwerk: www.drukcase.nl
1e druk, maart 2017
ISBN 978-90-79859-47-4

Over de titel: Zie je mij?

“Het besef arm te zijn raakte mij het diepst, vertelt Richmond uit Oeganda, niet toen ik honger had, niet toen ik weer malaria had, niet toen er geen droog plekje meer te vinden was onder het lekkende dak. Het besef arm te zijn raakte mij het diepst toen ik met mijn zieke zusje van zes langs de kant van de weg zat en iedereen aan ons voorbij liep. Niemand keek naar ons. Niemand zag ons, twee kinderen in nood”.

Richmond werd gesponsord door een meisje van 15. Hij is nu voorganger in de kerk die hem als kind onder haar hoede nam in een Compassion project en waar hij tot geloof is gekomen. Een meisje van 15 gaf een jongen, die bijna verslagen was door het monster armoede, een nieuwe kans.

Wat Richmond vertelt, raakt de kern van mijn boek: Zie je mij? De titel duidt op nog twee andere thema’s waarover ik schrijf in het boek.

Verschillende keren heb ik een burn-out gehad. Ik heb er een lichte chronische depressie aan over gehouden. Een oorzaak hiervan is een te grote afhankelijkheid van waardering door anderen, om me gelukkig te kunnen voelen. Word ik wel gezien?

Het derde thema. Zie je Mij? Is een vraag van God aan mij geworden. Hoe kan ik Hem zien in mijn dagelijkse, gewone leven en als de ellende in de wereld me lijkt te overspoelen?

Heer wijs mij uw wegKinga Ban (Sela)